Update

18 maart 2020
Foto1fb

In deze onzekere tijden wensen wij alle inwoners en medewerkers een goed welzijn toe. Wij hopen dat iedereen zich waar mogelijk aan de nodige maatregelen houdt, zo zorgen wij voor elkaar. Wij kunnen ons voorstellen dat gewijzigde protocollen voor ingrijpende veranderingen kan zorgen in uw dagelijks bestaan. Indien u zich momenteel in een situatie bevindt op het gebied van welzijn, jeugd, werk- en inkomen waarvan u niet duidelijk is waar u met uw vraag terecht kan, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Meldpunt Tilburg. Wij noteren uw melding en krijgen zo een beeld van huidige vragen, wijzigingen situaties binnen het sociaal domein.