Verbazend weinig klachten over ”sociaal domein” in Tilburg

17 oktober 2022
Complain Tw_Ukqleqka | Brett Jordan  | https://unsplash.com/@brett_jordan

Sociaal Meldpunt Tilburg krijgt weinig meldingen of klachten binnen van inwoners. Het gaat dan om Tilburgers die te maken hebben met organisaties die zorg, hulp of ondersteuning bieden namens de gemeente. Het Sociaal Meldpunt Tilburg gaat er van uit dat die organisaties hun best doen. Alleen kan het zich niet voorstellen dat er nooit iets mis gaat en Tilburgers daarom een melding doen of klacht indienen. En daarvoor kunnen een inwoners juist bij het meldpunt terecht. Het is eenvoudig om contact op te nemen, dat kan telefonisch of per mail. Het meldpunt is onafhankelijk, geen verlengstuk van de overheid. Elke klacht, elke melding wordt serieus genomen.

Er zijn Tilburgers die te maken hebben met de gemeente en met zorgorganisaties als het gaat om zorg, jeugd, werk, wonen en inkomen. Het mooist is als dat allemaal vlekkeloos verloopt, maar dat is niet realistisch. Vandaar dat er de mogelijkheid is om negatieve ervaringen aan het meldpunt door te geven.

Het kan natuurlijk dat er weinig meldingen binnenkomen omdat Tilburgers het Sociaal Meldpunt Tilburg niet weten te vinden, om die reden start het binnenkort een campagne om de bekendheid te vergroten.

Het meldpunt is er voor mensen - niet alleen inwoners, ook professionals - die iets vervelends hebben ervaren in hun zoektocht naar ondersteuning. De ondersteuners van Toegang Tilburg helpen bijvoorbeeld veel mensen op hun weg naar de juiste ondersteuning. Net zoals andere organisaties die zorg en/of ondersteuning bieden. Is dat niet naar tevredenheid gegaan dan kan dat dus worden gemeld. En voor mensen die betwijfelen of de hulp die ze hebben gekregen wel alles is wat ze nodig hebben. Of dat hun verzoek om hulp is afgewezen en ze betwijfelen of dit terecht is.

Ook kan contact opgenomen worden als van alles is geprobeerd om hulp te krijgen en dat vergeefs is geweest. Ook voor die mensen is het Sociaal Meldpunt Tilburg.

013 202 00 56, mail info@sociaalmeldpunttilburg.nl, www.sociaalmeldpunttilburg.nl