Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een actueel overzicht van meest gestelde vragen over het Sociaal Meldpunt Tilburg. We vullen de lijst van veelgestelde vragen regelmatig aan zodat u ook hier antwoord kunt vinden op uw vragen over het meldpunt.

Voor wie is het Sociaal Meldpunt Tilburg bedoeld?

Het meldpunt is er voor alle inwoners en professionals in Tilburg met vragen en meldingen over ondersteuning op het gebied van Jeugdwet, Participatiewet en de WMO. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen over hulp- en dienstverlening op het gebied van gezinsondersteuning, kinderbescherming, werk en inkomen, hulp aan huis, uitkering, maatschappelijke opvang, etcetera.

Zijn jullie onderdeel van de gemeente?

Wij werken wel nauw samen met de Sociale Raad en de gemeente, maar zijn er geen onderdeel van. Het Sociaal Meldpunt Tilburg is een onafhankelijk meldpunt voor alle vragen en meldingen over ondersteuning op het gebied van de Jeugdwet, Participatiewet en de WMO.

Wat houdt de onafhankelijkheid van het meldpunt in?

Wij staan los van de organisaties binnen het sociaal domein en kunnen hierdoor op onafhankelijke wijze informeren, adviseren, doorverwijzen en signaleren in de regio.

Wat kan het Sociaal Meldpunt voor mij betekenen?

Wij luisteren naar je en helpen je verder op weg. Het Sociaal Meldpunt Tilburg kan een luisterend oor bieden, doorverwijzen naar passende ondersteuning, informeren en adviseren. Omdat iedere melding anders is, is de aanpak voor iedere melding ook anders. Soms is alleen het registreren van de melding voldoende, maar het kan ook gaan om een meer uitgebreide aanpak van onze kant.

Wat doen jullie met mijn melding

Wij noteren en registreren alle meldingen die we ontvangen. Zo krijgen we goed zicht op hoe het sociaal domein in Tilburg wordt ervaren. We streven hierbij naar zo goed mogelijke dienstverlening binnen het Tilburgse sociaal domein.

Waarom registreren jullie meldingen

Dankzij de registratie van de meldingen die we binnen krijgen kunnen we eventuele knelpunten signaleren en kunnen we laten zien waar mogelijke verbeteringen liggen voor de stad. Zo kunnen we er samen aan bijdragen dat er nog beter zicht komt op goede hulpverlening.

Is mijn vraag of melding anoniem?

Bij het Sociaal Meldpunt Tilburg worden alle gegevens die u met ons deelt vanuit de AVG richtlijnen behandeld. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij je ons daar zelf om verzoekt en toestemming voor geeft. Je kunt naast deze basis van onze werkwijze er ook voor kiezen om anoniem te melden.

Vanuit welke plaatsen kan ik een vraag of melding indienen bij het meldpunt

Vanuit Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.

Zijn er kosten verbonden aan jullie dienstverlening

Je kunt kosteloos een melding of vraag indienen bij het Sociaal Meldpunt Tilburg.

Kan ik een vraag of melding over een situatie voor iemand uit mijn netwerk in Tilburg indienen?

Het is mogelijk om een melding in te dienen voor iemand uit het netwerk. Dit geldt voor zowel persoonlijke als professionele relaties.

Ik wil graag dat er binnen mijn organisatie informatie wordt verspreid over het meldpunt, kan dit?

Het is mogelijk om digitale flyers en handmatige folders met informatie over het meldpunt op te vragen via: info@sociaalmeldpunttilburg.nl Ook is het mogelijk om een digitale informatiebijeenkomst te organiseren voor meer informatie over het meldpunt.

Kan ik ook bij Sociaal Meldpunt terecht voor vragen en meldingen over bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts of het UWV?

Het Sociaal Meldpunt Tilburg is er alleen voor vragen en meldingen op het gebied van WMO, Participatiewet en Jeugdzorg als het gaat om ondersteuning vanuit de gemeente. Voor vragen of meldingen over het ziekenhuis, huisarts of UWV kun je het beste contact opnemen met de organisaties zelf.

kan ik bij het Sociaal Meldpunt Tilburg aanvragen voor een scootmobiel of huishoudelijke hulp indienen?

Nee, dat is niet mogelijk. Wel kun je bij het meldpunt terecht als je niet weet waar je dan moet zijn voor het indienen van een aanvraag voor bijvoorbeeld een scootmobiel of huishoudelijke hulp.